Vercel Logo

2023年科技类
白名单赛事集训课程

机构介绍

乐涂科创,广州本土专业的打科技类竞赛机构。致力于让孩子以最高的效率解决JL问题,并且在比赛备赛过程体会到科技编程知识的奥妙。带领孩子以科技的视角去“发现问题,解决问题”

课程介绍

2023下半年科技类白名单比赛集训介绍。快速备赛“广州市中小学生科技创客电视大赛”“全国青少年科技创新大赛”。剑指科技类白名单赛事,广州市教育局赛事。7月学习编程知识与硬件内容。8月制作作品。

课程内容

  • 第一课:   电子世界
  • 第二课:   璀璨的宇宙
  • 第三课:   以弱控强
  • 第四课:   流水灯
  • 第五课:   电子音乐播放器
  • 第六课:   计时器
  • 第七课:   字的显示
  • 第八课:   电子寄存

课堂及作品展示

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum autem doloremque veritatis accusamus minima suscipit nihil quam velit sequi cumque. Vitae vel minima repudiandae expedita eaque saepe facere? Expedita, quisquam.
图片展示
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum autem doloremque veritatis accusamus minima suscipit nihil quam velit sequi cumque. Vitae vel minima repudiandae expedita eaque saepe facere? Expedita, quisquam.
图片展示
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum autem doloremque veritatis accusamus minima suscipit nihil quam velit sequi cumque. Vitae vel minima repudiandae expedita eaque saepe facere? Expedita, quisquam.
图片展示
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum autem doloremque veritatis accusamus minima suscipit nihil quam velit sequi cumque. Vitae vel minima repudiandae expedita eaque saepe facere? Expedita, quisquam.
图片展示

学员信息登记

缴费方式

缴费二维码